فهرست کامل شرکت های مورد تاييد سازمان آتش نشاني براي نصب و اجرای سيستم هاي اعلام حريق و اطفاء حريق كه جهت اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني بر روي ساختمان هاي در حال ساخت بالاي 5 طبقه مي بايد رعايت شود در اين بخش معرفي شده اند.

با توجه به اینکه ساختمانهای 5 طبقه و بالاتر برای اخذ پایان کار از سوی شهرداری نیاز به دريافت تأییدیه سیستم اعلام و اطفاءحریق از سوی سازمان ایمنی و آتش نشانی دارند، طراحی و اجراء سیستم های اعلان و اطفاء حریق بر عهده مجریان مورد تأیید سازمان می باشد كه اين شركت ها مي بايست اقلام مربوط به اينگونه سيستم ها را از ليست مورد تاييد سازمان آتش نشاني تهيه نمايند.

جهت دانلود فهرست كامل شرکت ها، مارك ها و برند هاي سيستم اعلام حريق و سيستم اطفاء حريق مورد تاييد سازمان آتشنشاني از طريق لينك زير اقدام نماييد.

دانلود لیست شرکتهای مورد تایید آتشنشانی