ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012

فصل 31 محصولات جنگلی

31.1 عمومی
31.2 اجازه ها و پروانه
31.3 حفاظت از ذخیره سازی از محصولات جنگل

فصل 32 فیلم و تلویزیون تولید Soundstages استودیو و تایید امکانات تولید

32.1 عمومی
32.2 اجازه ها و پروانه
32.3 خانه داری
32.4 Soundstages و تایید امکانات تولید
32.5 محل تولید
32.6 ویژگی های عامل

فصل 33 ذخیره سازی در خارج از لاستیک

33.1 عمومی
33.2 فردی شمع
33.3 طرح واکنش اضطراری
33.4 آتش اقدامات کنترل
33.5 سایت دسترسی
33.6 علائم و امنیت
33.7 از ذخیره سازی در فضای باز از مواد تایر تغییر

فصل 34 عمومی ذخیره سازی

34.1 عمومی
34.2 طبقه بندی کالا
34.3 ساخت و ساز ساختمان
34.4 ذخیره سازی تنظیم
34.5 حفاظت از آتش
34.6 تجهیزات ساختمان، تعمیر و نگهداری، و عملیات
34.7 حفاظت از ذخیره سازی رک
34.8 حفاظت از لاستیک لاستیک
34.9 حفاظت از کاغذ رول
34.10 ذخیره سازی پالت بیکار

فصل 35 حیوانات تسهیلات مسکن

35.1 عمومی
35.2 اجازه ها و پروانه

فصل 36 امکانات مخابراتی و تجهیزات فناوری اطلاعات

36.1 عمومی

فصل 37 ثابت Guideway حمل و نقل و مسافر و سیستم های راه آهن

37.1 عمومی

فصل 40 گرد و غبار انفجار و آتش سوزی پیشگیری

40.1 عمومی
40.2 اجازه ها و پروانه
40.3 کنترل گرد و غبار فراری و خانه داری
40.4 منابع سیستم جرقه زنی
40.5 حفاظت از آتش
40.6 آموزش و روش
40.7 بازرسی و تعمیر و نگهداری