تجهیزات ایمنی و امنیتی

فهرست NFPA - فصل 1 تا 10

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 1 مدیریت 1.1 محدوده 1.2 هدف 1.3 برنامه 1.4 معادلات، جایگزین، و تغییرات 1.5 واحد 1.6 اجرای 1.7 خودگردان 1.8 وظایف و اختیارات فرمانده حادثه 1.9 مسئولیت 1.10 آتش هیئت مدیره کد تجدید نظر 1.11 سوابق و گزارش 1.12 اجازه ها و پروانه ها و مصوبات 1.13 گواهینامه های ...

تاریخ انتشار : 24 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
ثبت آگهی رایگان